AFSPRAAK? BEL: 06-42627101
Begeleiding medewerker op de werkplek

Begeleiding medewerker op de werkplek

De begeleiding start altijd met een kennismakingsgesprek en de huidige en de gewenste situatie wordt besproken met de leidinggevende en de medewerker. Daarna volgt het in kaart brengen van de fysieke mogelijkheden van de werknemer op de werkvloer.

Na het goedkeuren van het voorgestelde begeleidingsplan, door werknemer en leidinggevende, start de op maat gemaakte training met als doel het functioneren van de medewerker te verbeteren. Wanneer bepaalde handelingen niet meer mogelijk zijn wordt dit besproken en zal er gezocht worden naar alternatieve oplossingen. 

 

De inhoud van deze begeleiding: 

  • intake;
  • plan van aanpak en oefen/trainingsprogramma;
  • start oefen/trainingsprogramma met begeleiding op de werkvloer en via telefoon;
  • advisering over werkzaamheden;
  • evaluatie en voortgangsgesprekken met medewerker en leidinggevende;
  • indien nodig aanpassen van trainingsprogramma;
  • eindevaluatie.

 

De duur van de training op de werkplek is afhankelijk van de situatie en wordt afgestemd met werknemer en leidinggevende. Gedurende de trainingsperiode is er altijd de mogelijkheid om vragen te stellen en zal de training indien nodig aangepast worden.

Aanmelding voor kennismakingsgesprek